Dış mekan paspas ile kapa kiri alınmış ayak tabanın, iç mekan girişlerindeki paspaslar ile daha minimize edilmektedir. İç mekan paspaslar ağır-hafif ticari ve özel kullanıma sahip mekanlar için çeşitlerine göre tercih edilmektedir. 

Özellikle iç mekanlar için doğru paspas tercihi, beraberinde getireceği aksiyonlara karşı önlem alma niteliği taşımaktadır. Dış mekandan ayak sirkülasyonu ile gelen sıvı ve toz halindeki kirin yok edilmesi noktasında, bu tercihin ne kadar önemli olduğu göstermektedir.