Julide-kazas2

Mimar Jülide Kazas

-Hem bir akademisyen  hem de serbest  mimar olarak   öncelikle  tasarımlarınızda en çok nelere dikkat edersiniz ?

Mimari ve tasarımın dokunduğu her alan ve konu bizim meslek pratiğimizi oluşturmakta. Bu bağlamda, her projeyi kendi sorunları ve ihtiyaçları özelinde kavramak , özümsemek; çözüm ve önerileri bu paralelde gerçekleştirebilmek ve farklılık katabilmek öncelikli tasarım yaklaşımlarımızı oluşturmakta…

– Türkiye de mimarlık mesleği ile ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir ?

Türkiye’de mimarlık mesleğinin her açıdan “kuşatılmış” olduğunu düşünüyorum. Örneğin, Hızlı ve kontrolsüz şehirleşmenin getirdiği kuşatılmışlık; olumsuz rekabet koşulları, tasarımın önemsizleştirilmesi, niteliksiz ve ucuz ürün temini gibi sonuçlarla mesleğimizi zora sokmakta. Buna karşın, mimarlık mesleği adına bizlerin yeterince örgütlenememesi de bu kuşatılmışlığın katlanarak artması ile sonuçlanmakta. Çok üst düzey tasarımlarla mimarlık yapan çok nitelikli mimarlara sahip ülkemiz. Ancak, Topluma yön veren bir meslek olan mimarlığın, Türkiye’de daha anlaşılabilir olması ve hak ettiği değeri bulabilmesi adına katedilecek uzun bir yolumuz var sanırım…

– Malzeme seçimlerinde nelere dikkat edersiniz?

Malzeme seçimini projenin genel konsepti paralelinde gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ekip olarak, firmaların, ürün portföyünü, kendi mimari fikrimizi en güçlü vurgulayacak şekilde değerlendiriyoruz. Ayrıca, projenin gerçeği paralelinde üretici firmaların standart ürünlerini, özel tasarım ürünü olarak kullanarak, firmalarla farklı etkileşimlerle farklı tasarımlar ortaya koymaya çalışıyoruz.

– Sizinle  değişik projelerde çalıştık .  Anıl zemini seçmenizdeki kriterler nelerdir .

Öncelikle, mimarı çok iyi anlayan bir firma olduğunuzu düşünüyorum. Bunda, ürünü çok iyi tanıyan ve güçlü bir ekibe sahip olmanızın rolü büyük…Çok çeşitli, estetik ve fonksiyonel ürün portföyünüzün olması da, kaçınılmaz olarak bizleri size yönlendirmekte.

 – Bize önerileriniz nelerdir ?

Oldukça sık ve keyifle tercih ettiğim bir firma olarak Anıl Zemin ile nice projelerde birlikte çalışabilmeyi diliyorum.

 – Genç mimarlara önerileriniz nelerdir .

Mimarlık mesleğinin, yalnızca mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilemeyecek kadar önemli ve değerli. Mimarlık,  her ne kadar yetenek gerektiren bir meslek olsa da, çok çalışmanın da başarıyı getiren en önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Literatür takibi, öğrenme açlığı ve çok pratik genç mimarların vazgeçilmezi olmalı…

Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.

Comments are closed.