Sarpino Mountain Hotel, AZM karo halı zemin kaplama satış ve uygulaması ise Anıl Zemin Market tarafından yapılmıştır.

Referans Yeri
Sarıkamış - Kars
Proje Tipi
Otel
Proje
AZM
Satış - Uygulayıcı Zemin Firması
Anıl Zemin Market
Tamamlanma Tarihi
2023
Toplam İnşaat Alanı
4462 m2
Kullanılan Ürün Grupları
Karo Halı, Flotex Halı, Paspas

Kullanılan Ürünler

İlgili Referans İçerikleri

Shopping Basket